System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce

okladkatszamkiecieobiegu

Program prac Komisji Europejskiej na 2017 r., do priorytetów zalicza m.in. dalsze prace nad ogłoszonym w grudniu 2015 r. pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe inicjatywy z nim związane. W raporcie „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” przeanalizowano kluczowe elementy systemu gospodarki odpadami powstałymi z produktów w opakowaniach pod kątem ich efektywności, przejrzystości i trwałości.

Autorzy raportu dokonali również oceny potencjalnych skutków wprowadzenia regulacji zawartych w pakiecie gospodarki o obiegu zamkniętym dla funkcjonowania polskiego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi i jego uczestników. Zaproponowano również dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki odpadami w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tomasz Styś – ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarach samorząd terytorialny i rozwój regionalny. Autor i współautor m.in. raportów i analiz dotyczących systemu gospodarowania odpadami, m.in.: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030, Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Wybrane regulacje i ich implementacja, System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Robert Foks – analityk i wykładowca akademicki. Współautor raportów i analiz dotyczących systemu gospodarowania odpadami, m.in.: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030, Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Wybrane regulacje i ich implementacja, System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nakład papierowy wyczerpany. Zapraszamy do pobierania darmowej wersji elektronicznej.

Zamów raport

Załączniki

Wersja PDF Raport - System gosp. odpadami opakowaniowymi w Polsce - Perspektywa zamknięcia obiegu

 
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt