Staże i praktyki

Instytut Sobieskiego prowadzi praktyki naukowe. Nabór następuje w zależności od aktualnych potrzeb po rozpatrzeniu nadesłanych aplikacji i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby chętne do odbycia stażu prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres sekretariat@sobieski.org.pl.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt