Partnerzy instytucjonalni

Wpłaty od sponsorów – program Partnerstwo

Instytut Sobieskiego oferuje status partnera podmiotom, które zechcą znacząco wesprzeć finansowo jego działalność. Status ten pozwala na umieszczanie informacji o partnerze na stronie internetowej Instytutu, w broszurach i materiałach promocyjnych, oraz umożliwia dostęp do wybranych, płatnych opracowań/ekspertyz. Partnerów finansowych zapraszamy także do uczestniczenia w konferencjach, seminariach oraz wybranych spotkaniach zamkniętych Instytutu.

Płatne ekspertyzy i konsulting

tę ofertę Instytut kieruje przede wszystkim do firm i do administracji publicznej. Naszym atutem jest duża konkurencyjność na obecnym rynku/obszarze doradczym, na którą składa się bogate w doświadczenie i doskonałe merytorycznie środowisko ekspertów Instytutu Sobieskiego.

Organizacja szkoleń, konferencji komercyjnych i seminariów

mających również zasięg międzynarodowy, w tematyce obszarów badawczych Instytutu, z udziałem odpowiednich ekspertów i analityków.

Pozyskiwanie grantów

na przeprowadzenie badań i analiz w obszarach aktywności Instytutu: z UE, instytucji i podmiotów prywatnych oraz państwowych.
Istotne w źródłach finansowania jest to, iż wszelkie dotacje prywatne przyjmowane są od podmiotów, które rozumieją misję i strategię działań niezależnych instytucji typu think tank. Wszystkie przedstawione powyżej drogi pozyskiwania funduszy podlegają polityce przejrzystości – Instytut Sobieskiego zwraca szczególną uwagę na jawność pochodzenia środków finansowych.
Darczyńcy i partnerzy finansowi popierający rozwój Instytutu przyczyniają się do wypełnianej przez nas misji: tworzenia idei dla Polski.

Lista Partnerów Instytutu

 

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt