Oferta

Instytut Sobieskiego prowadzi działalność gospodarczą na polu badawczym oraz doradczym na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organów administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szeroki zakres kompetencji ekspertów Instytutu Sobieskiego jest wykorzystywany w działalności komercyjnej w formie:

–  doradztwa i tworzenia ekspertyz, analiz, raportów (w tym ocen projektów)

–  organizacji konferencji tematycznych

–  organizacji i prowadzenia szkoleń

 

W załączonych prezentacjach znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące działalności Instytutu w trzech obszarach:

– finanse i instytucje finansowe (prezentacja do pobrania)

– gospodarka i energetyka (prezentacja do pobrania)

– jednostki sektora finansów publicznych (prezentacja do pobrania)

 

Poniżej zamieszczamy jedną z ostatnich zleconych Instytutowi analiz komercyjnych dotyczącą wpływu zmian wysokości stawki podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych w 2014 r. na dochody budżetu państwa.

Analiza do pobrania

 

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z biurem IS – tel. 22 826 67 47, sobieski@sobieski.org.pl.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt