Kontakt

Instytut Sobieskiego

adres do korespondencji:
ul. Lipowa 1a/20
00-316 Warszawa

facebook.com/InstytutSobieskiego
twitter.com/InstSobieskiego
linkedin.com/company/sobieski

Dane kontaktowe do naszych ekspertów znajdą Państwo w ich profilach.

sekretariat @ sobieski.org.pl

Telefon do spraw ogólnych:
tel.: 022 826 67 47

KRS 0000227107
NIP 526-286-74-93
REGON 140165178

Konto bankowe
45 2130 0004 2001 0340 1999 0001

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt