Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce


„Gaz dla Polski.  Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce”
to historia gospodarcza sektora gazu ziemnego w naszym kraju w ostatnich dwudziestu latach. Autor opisuje kolejne projekty dywersyfikacji dostaw, analizuje zmieniające się prognozy zużycia gazu będące podstawą polityki państwa, oraz rozważa problemy związane z wydobyciem krajowym i rozbudową infrastruktury magazynowej i przesyłowej gazu.

Aleksander Zawisza – absolwent, a następnie doktorant Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2006-2008 pracował w Ministerstwie Gospodarki oraz kierował biurem strategii Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, obecnie jest doradcą Wiceministra Ochrony Środowiska.

Nakład papierowy wyczerpany. Zapraszamy do pobierania darmowej wersji elektronicznej.

Zamów raport

Załączniki

Wersja PDF Raport: Gaz dla Polski

 
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt