Paweł Soloch

Uwaga: Sprawuje obecnie funkcję publiczną, która wyklucza zaangażowanie eksperckie.

Paweł Soloch

Komentarze IS

Analizy IS

Raporty IS

Media

Wydarzenia IS

Wybrane publikacje

  • Autor artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego (między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Polsce Zbrojnej”), współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych PAN (współautor „Polityka bez Strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego”, pod redakcją Antoniego Z. Kamińskiego, ISP PAN 2008).

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt