next>

Paweł Soloch

pawel.soloch@sobieski.org.pl

Ekspert w obszarze administracja publiczna i bezpieczeństwo narodowe

Paweł Soloch

Komentarze IS

Analizy IS

Raporty IS

Media

Wydarzenia IS

Obszary badań

 • ♦ bezpieczeństwo narodowe
 • ♦ zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej
 • ♦ kierowanie państwem
 • ♦ administracja publiczna i służby

Doświadczenie zawodowe

 • od października 2010 ekspert w Instytucie Sobieskiego, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Państwowej, członek Rady Służby Cywilnej
 • do października 2010 r. doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • w latach 2005-2007 podsekretarz stanu w MSWiA, szef Obrony Cywilnej Kraju (m.in. koordynator prac nad ustawą o Zarządzaniu kryzysowym)
 • w latach 2004-2005 w Zespole Doradców Prezydenta Warszawy
 • w latach w 2001-2003 prorektor ds. studenckich w WSD im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, a następnie z-ca dyr. Studiów europejskich i atlantyckich w WSPS w Warszawie
 • w latach 1999-2001 organizator a następnie dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • w latach 1992-1999 pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, wicedyrektor w Departamencie Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wykształcenie

 • ♦ absolwent École Nationale d’Administration (ENA) w Paryżu
 • ♦ absolwent studiów podyplomowych w l’Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) w Lozannie
 • ♦ magister historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Wybrane publikacje

 • Autor artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego (między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Polsce Zbrojnej”), współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych PAN (współautor „Polityka bez Strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego”, pod redakcją Antoniego Z. Kamińskiego, ISP PAN 2008).

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt