Paweł Nierada

pawel.nierada @ sobieski.org.pl |+48 606 850 033
Ekspert w obszarze energetyka

Nierada Paweł

Komentarze IS

Media

Wydarzenia IS

Obszary badań

 • Energetyka
 • Gospodarka
 • Stosunki międzynarodowe

Tematyka badań

 • Paliwa płynne, tematyka LNG, bezpieczeństwo energetyczne, restrukturyzacja gospodarki, fuzje i przejęcia, reforma armii, obrona terytorialna, studia strategiczne i bezpieczeństwa, polska polityka zagraniczna, relacje z USA, relacje Polski z UE, polska polityka wschodnia.

Współpraca z mediami

 • Telewizja
 • Ekspertyzy

Doświadczenie zawodowe

 • Doradztwo przy fuzjach i przejęciach, transakcjach rynku kapitałowego, prywatyzacje, złe długi (NPLs).
 • 1996-1997 – ING Barings, Associate.
 • 1997-2000 – CSFB, Senior Analyst.
 • 2000-2003 – NM Rothschild, Manager.
 • 2003-2006 – Deloitte, Dyrektor.

Wykształcenie

 • Magister – SGH.
 • Master of Business Administration (MBA) – University of Minnesota, Carlton School of Managment.

Wybrane publikacje

 1. System dozoru technicznego zbiorników i urządzeń ciśnieniowych – Polska na tle wybranych państw Unii Europejskiej, kwiecień 2015
 2. „W drodze do Unii”, Gazeta Giełdy Parkiet- rok 1997/98.
 3. „Prokom Software – przykład udanej emisji pierwotnej w trudnych warunkach rynkowych”, Rynki Kapitałowe, 1998.
 4. „The Number 1 Topic in the Polish Economy for the Next Six Months” American Investor, Styczeń 2005.
 5. „As good as it gets”, American Investor, Styczeń 2006.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt