Paweł Nierada

Uwaga: Sprawuje obecnie funkcję publiczną, która wyklucza zaangażowanie eksperckie.

Nierada Paweł

Komentarze IS

Media

Wydarzenia IS

Wybrane publikacje

  1. System dozoru technicznego zbiorników i urządzeń ciśnieniowych – Polska na tle wybranych państw Unii Europejskiej, kwiecień 2015
  2. „W drodze do Unii”, Gazeta Giełdy Parkiet- rok 1997/98.
  3. „Prokom Software – przykład udanej emisji pierwotnej w trudnych warunkach rynkowych”, Rynki Kapitałowe, 1998.
  4. „The Number 1 Topic in the Polish Economy for the Next Six Months” American Investor, Styczeń 2005.
  5. „As good as it gets”, American Investor, Styczeń 2006.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt