404 — Page Not Found

indexatorforseodor.com

404

Page Not Found

The page you were trying to reach does not exist. Or, maybe it has moved. You can start again from home or go back to the previous page.

Paweł Dobrowolski

pawel.dobrowolski@sobieski.org.pl | +48 660-763-057
Ekspert w obszarze gospodarka

Paweł Dobrowolski

Komentarze IS

Analizy IS

Raporty IS

Media

Obszary badań

  • Ekonomia polityczna reform
  • Ekonomia instytucjonalna i behawioralna
  • Ekonomia banku centralnego i polityka pieniężna

Tematyka badań

  • Instytucje finansowe, wymiar sprawiedliwości, rynek radiowo-telewizyjny, prawo upadłościowe, fuzje i przejęcia, organizacja rynku (industrial organization), polityka antymonopolowa, fiskalne konsekwencje starzenia się społeczeństwa.

Doświadczenie zawodowe

  • Trigon sp. z o.o.
  • Morgan Grenfell.
  • Advent.

Wykształcenie

  • Harvard University (Massachusetts, USA). Wydział Ekonomii.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt