Paweł Dobrowolski

pawel.dobrowolski @ sobieski.org.pl | +48 660-763-057
Ekspert w obszarze gospodarka

Paweł Dobrowolski

Komentarze IS

Analizy IS

Raporty IS

Media

Obszary badań

  • Ekonomia polityczna reform
  • Ekonomia instytucjonalna i behawioralna
  • Ekonomia banku centralnego i polityka pieniężna

Tematyka badań

  • Instytucje finansowe, wymiar sprawiedliwości, rynek radiowo-telewizyjny, prawo upadłościowe, fuzje i przejęcia, organizacja rynku (industrial organization), polityka antymonopolowa, fiskalne konsekwencje starzenia się społeczeństwa.

Doświadczenie zawodowe

  • Trigon sp. z o.o.
  • Morgan Grenfell.
  • Advent.

Wykształcenie

  • Harvard University (Massachusetts, USA). Wydział Ekonomii.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt