Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego

2017_cpk__okladka_visual_front

Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie głównych tez strategicznych, wykonanych analiz oraz płynących z nich wniosków dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), traktowanego jako przedsięwzięcie o jasno zarysowanych celach i kluczowym charakterze z punktu widzenia interesów państwa.

W wyniku prac zespołu powstała kompleksowa koncepcja przedsięwzięcia i harmonizacji w jednym miejscu funkcji lotniczych, kolejowych oraz odpowiednika Doliny Krzemowej sprawnie skomunikowanej z resztą świata. Zespół wykonał pogłębioną analizę systemową, której celem było określenie najważniejszych uwarunkowań i przesłanek decyzyjnych przyszłej inwestycji. Przeanalizowano aspekty: społeczno-polityczne, prawno-regulacyjne, organizacyjne, rynkowe, kosztowo-finansowe, interakcji z otoczeniem przyrodniczym, techniczno-technologiczne, architektoniczne oraz energetyczno- paliwowe. W końcowej części raportu znajduje się szczegółowa koncepcja systemu koordynacyjno-zarządczego, który zagwarantuje sprawne projektowanie, budowę i uruchomienie operacyjne przedsięwzięcia w sposób równoważący interesy wszystkich głównych interesariuszy, w tym szeroko rozumiany interes naszego kraju.

Autorzy: Bartosz Baca, Marek Bańczyk, Wojciech Drop, Marek Domagalski Sebastian Gościniarek, Marian Konopiński, Tadeusz Lis, Marek Opowicz, Agata Pomykała, Jan Raczyński, Marek Rekowski, Andrzej Szarata, Ireneusz Wesołowski, Jacek Wesołowski.

Uruchomienie CPK - Infografika

Zamów raport

Załączniki

Wersja PDF Uruchomienie CPK - Ebook

 
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt