Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego

2017_cpk__okladka_visual_front-rolka

Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową Celem niniejszego raportu jest przedstawienie głównych tez strategicznych, wykonanych analiz oraz płynących z nich wniosków dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), traktowanego jako przedsięwzięcie o jasno zarysowanych...

Wersja PDF Uruchomienie CPK - Ebook
Zamów raport

Nowy samolot bojowy dla Sił Powietrznych RP

samoloty_boj_okladka_rolka

Do 2024 r. Polska zamierza rozpocząć proces wymiany użytkowanych przez Siły Powietrzne RP samolotów bojowych MiG-29 oraz Su-22. Program „Harpia” obejmujący zakup nowych maszyn będzie jednym z najdroższych w historii polskich programów zbrojeniowych. Stwarza to szansę na budowę w Polsce nowoczesnego lotniczego potencjału przemysłowego na wzór Turcji i Korei Południowej. Autorzy niniejszego Raportu analizują m.in., jakie są uwarunkowania w tym zakresie, jaki jest obecny stan Sił Powietrznych RP, jakie Polska ma dotychczasowe doświadczenia w obszarze zakupu samolotów bojowych oraz przedstawiają swoje wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji planowego programu.

Wersja PDF Komunikat prasowy - Raport o nowym samolocie bojowym
Zamów raport

Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce

stys-foks-gospodarowanie-zsee-rolka

W raporcie „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” przeanalizowano kluczowe aspekty związane z organizacją systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), w tym m.in. jego obszary problemowe, wyzwania instytucjonalne i strategiczne stojące przed jego interesariuszami oraz możliwe synergie pomiędzy systemem gospodarki ZSEE, polityką energetyczno-klimatyczną oraz potencjałem odzysku surowców wtórnych i krytycznych dla innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki. Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i organizacyjnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki ZSEE w instrument rozwoju ekonomicznego Polski i podmiotów rynku funkcjonujących w systemie.

Wersja PDF Raport - Rynek gospodarowania ZSEE w Polsce
Zamów raport

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce

okladkatszamkiecieobiegu

Program prac Komisji Europejskiej na 2017 r., do priorytetów zalicza m.in. dalsze prace nad ogłoszonym w grudniu 2015 r. pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe inicjatywy z nim związane. W raporcie „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” przeanalizowano kluczowe elementy systemu gospodarki odpadami powstałymi z produktów w opakowaniach pod kątem ich efektywności, przejrzystości i trwałości.

Wersja PDF Raport - System gosp. odpadami opakowaniowymi w Polsce - Perspektywa zamknięcia obiegu
Zamów raport

Innowacyjność w Polsce. Co można zmienić?

polska_innowacyjnosc-okladka

Istotą raportu jest zaprezentowanie rekomendacji dotyczących wspierania innowacyjności w Polsce. Przedstawiono ich dziewięć, uzupełniając je także pomniejszymi uwagami odnoszącymi się do kwestii innowacyjności. Sformułowane propozycje oparte zostały na syntezie istniejących diagnoz dot. innowacyjności w Polsce, wywiadach pogłębionych z ekspertami oraz doświadczeniu – praktycznym, eksperckim i akademickim – samego zespołu autorów.

Wersja PDF Raport - Innowacyjność w Polsce - co można zmienić?
Zamów raport

Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę

Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - Okładka

Rozwój nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Jednym z ważniejszych zjawisk jest pojawienie się gospodarki współdzielenia i rozwój platform współdzielenia przejazdów.

Wersja PDF Raport - Inteligentny transport
Zamów raport

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - Okładka

Ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – wśród wielu celów – zakłada dążenie do synergii pomiędzy gospodarką odpadami, polityką klimatyczno–energetyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze symbiozy przemysłowej. W „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2030” przeanalizowano skutki obowiązujących w Polsce regulacji oraz wyzwania stojące przed właściwymi organami administracji publicznej, w związku z koniecznością osiągnięcia przez nasz kraj do 2030 r. nowych celów ekologicznych i ekonomicznych. Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki odpadami w instrument rozwoju ekonomicznego Polski oraz źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Tomasz Styś – ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze samorząd terytorialny i rozwój regionalny. Autor i współautor...

Wersja PDF Raport - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030
Zamów raport

Jak cyfryzować Polskę?

Kędzierski (red) - Jak cyfryzować - Monitoring - Okładka

Przedstawiamy Państwu raport z ankiety przygotowanej w ramach prowadzonego przez Instytut Sobieskiego projektu badawczego „Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej”. Ankieta skierowana została do różnych grup – instytucji publicznych, partii politycznych, organizacji pozarządowych i branżowych. Listę adresatów znajdą Państwo w niniejszym raporcie.

Wersja PDF Raport - Jak cyfryzować Polskę?
Zamów raport

W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy

Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - Okładka

Z raportu W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy płynie kluczowy wniosek – zaangażowanie państwa w tworzenie warunków rozwoju gospodarczego należy oprzeć na elastycznym doborze mechanizmów wsparcia, zależnie od specyfiki sektora oraz aktualnej sytuacji. Nie oznacza to ani bezpośredniego zaangażowania państwa na wszystkich polach, ani – postulowanego niekiedy w Polsce – jego wycofania. Nowoczesne, skuteczne państwo musi mieć zdolność łączenia różnych mechanizmów i poziomów ingerencji w rozwiązania rynkowe. Mamy nadzieję, że nasz raport stanie się przewodnikiem w tworzeniu takiej polityki w opisanych przez nas dziedzinach.

Wersja PDF Raport: Jak wspierać rozwój
Zamów raport

Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?

Krygiel - Aktywność obywatelska - Okładka

Chociaż poziom uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce wciąż pozostawia niejedno do życzenia, istnieje wiele inicjatyw obywatelskich, które starają się realizować swoje cele niezależnie od rozmiaru otrzymywanego wsparcia ze strony państwa. Do części tych inicjatyw udało nam się dotrzeć i poznać ich zdanie na temat barier dla aktywności obywatelskiej oraz sposobów ich przezwyciężenia. Mamy nadzieję, że raport przygotowany przez Instytut Sobieskiego będzie wstępem do dalszych badań i debaty, która pomoże wprowadzić zmiany ułatwiające równy start i odpowiednie warunki działalności na rzecz dobra wspólnego wszystkim aktywnym obywatelom.

Wersja PDF Raport: Aktywność obywatelska w Polsce
Zamów raport

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt