Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce

fotolia_86659546_l_tlo

Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski Żyjemy w czasach rewolucyjnych zmian technologicznych, które otwierają dla Polaków i polskiej gospodarki zupełnie nowe możliwości rozwoju i...

Wersja PDF raport-iot-i-ai-instytut-sobieskiego
Zamów raport

Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego

2017_cpk__okladka_visual_front-rolka

Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową Celem niniejszego raportu jest przedstawienie głównych tez strategicznych, wykonanych analiz oraz płynących z nich wniosków dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), traktowanego jako przedsięwzięcie o jasno zarysowanych celach i kluczowym charakterze z punktu widzenia interesów państwa. W wyniku prac zespołu powstała kompleksowa koncepcja przedsięwzięcia i harmonizacji w jednym miejscu funkcji lotniczych, kolejowych oraz odpowiednika Doliny Krzemowej sprawnie skomunikowanej z resztą świata. Zespół wykonał pogłębioną analizę systemową, której celem było określenie najważniejszych uwarunkowań i przesłanek decyzyjnych przyszłej inwestycji. Przeanalizowano aspekty: społeczno-polityczne, prawno-regulacyjne, organizacyjne, rynkowe, kosztowo-finansowe, interakcji z otoczeniem...

Wersja PDF Uruchomienie CPK - Ebook
Zamów raport

Nowy samolot bojowy dla Sił Powietrznych RP

samoloty_boj_okladka_rolka

Do 2024 r. Polska zamierza rozpocząć proces wymiany użytkowanych przez Siły Powietrzne RP samolotów bojowych MiG-29 oraz Su-22. Program „Harpia” obejmujący zakup nowych maszyn będzie jednym z najdroższych w historii polskich programów zbrojeniowych. Stwarza to szansę na budowę w Polsce nowoczesnego lotniczego potencjału przemysłowego na wzór Turcji i Korei Południowej. Autorzy niniejszego Raportu analizują m.in., jakie są uwarunkowania w tym zakresie, jaki jest obecny stan Sił Powietrznych RP, jakie Polska ma dotychczasowe doświadczenia w obszarze zakupu samolotów bojowych oraz przedstawiają swoje wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji planowego programu.

Wersja PDF Komunikat prasowy - Raport o nowym samolocie bojowym
Zamów raport

Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce

stys-foks-gospodarowanie-zsee-rolka

W raporcie „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” przeanalizowano kluczowe aspekty związane z organizacją systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), w tym m.in. jego obszary problemowe, wyzwania instytucjonalne i strategiczne stojące przed jego interesariuszami oraz możliwe synergie pomiędzy systemem gospodarki ZSEE, polityką energetyczno-klimatyczną oraz potencjałem odzysku surowców wtórnych i krytycznych dla innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki. Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i organizacyjnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki ZSEE w instrument rozwoju ekonomicznego Polski i podmiotów rynku funkcjonujących w systemie.

Wersja PDF Raport - Rynek gospodarowania ZSEE w Polsce
Zamów raport

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce

okladkatszamkiecieobiegu

Program prac Komisji Europejskiej na 2017 r., do priorytetów zalicza m.in. dalsze prace nad ogłoszonym w grudniu 2015 r. pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe inicjatywy z nim związane. W raporcie „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” przeanalizowano kluczowe elementy systemu gospodarki odpadami powstałymi z produktów w opakowaniach pod kątem ich efektywności, przejrzystości i trwałości.

Wersja PDF Raport - System gosp. odpadami opakowaniowymi w Polsce - Perspektywa zamknięcia obiegu
Zamów raport

Innowacyjność w Polsce. Co można zmienić?

polska_innowacyjnosc-okladka

Istotą raportu jest zaprezentowanie rekomendacji dotyczących wspierania innowacyjności w Polsce. Przedstawiono ich dziewięć, uzupełniając je także pomniejszymi uwagami odnoszącymi się do kwestii innowacyjności. Sformułowane propozycje oparte zostały na syntezie istniejących diagnoz dot. innowacyjności w Polsce, wywiadach pogłębionych z ekspertami oraz doświadczeniu – praktycznym, eksperckim i akademickim – samego zespołu autorów.

Wersja PDF Raport - Innowacyjność w Polsce - co można zmienić?
Zamów raport

Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę

Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - Okładka

Rozwój nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Jednym z ważniejszych zjawisk jest pojawienie się gospodarki współdzielenia i rozwój platform współdzielenia przejazdów.

Wersja PDF Raport - Inteligentny transport
Zamów raport

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - Okładka

Ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – wśród wielu celów – zakłada dążenie do synergii pomiędzy gospodarką odpadami, polityką klimatyczno–energetyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze symbiozy przemysłowej. W „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2030” przeanalizowano skutki obowiązujących w Polsce regulacji oraz wyzwania stojące przed właściwymi organami administracji publicznej, w związku z koniecznością osiągnięcia przez nasz kraj do 2030 r. nowych celów ekologicznych i ekonomicznych. Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki odpadami w instrument rozwoju ekonomicznego Polski oraz źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Tomasz Styś – ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze samorząd terytorialny i rozwój regionalny. Autor i współautor...

Wersja PDF Raport - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030
Zamów raport

Jak cyfryzować Polskę?

Kędzierski (red) - Jak cyfryzować - Monitoring - Okładka

Przedstawiamy Państwu raport z ankiety przygotowanej w ramach prowadzonego przez Instytut Sobieskiego projektu badawczego „Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej”. Ankieta skierowana została do różnych grup – instytucji publicznych, partii politycznych, organizacji pozarządowych i branżowych. Listę adresatów znajdą Państwo w niniejszym raporcie.

Wersja PDF Raport - Jak cyfryzować Polskę?
Zamów raport

W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy

Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - Okładka

Z raportu W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy płynie kluczowy wniosek – zaangażowanie państwa w tworzenie warunków rozwoju gospodarczego należy oprzeć na elastycznym doborze mechanizmów wsparcia, zależnie od specyfiki sektora oraz aktualnej sytuacji. Nie oznacza to ani bezpośredniego zaangażowania państwa na wszystkich polach, ani – postulowanego niekiedy w Polsce – jego wycofania. Nowoczesne, skuteczne państwo musi mieć zdolność łączenia różnych mechanizmów i poziomów ingerencji w rozwiązania rynkowe. Mamy nadzieję, że nasz raport stanie się przewodnikiem w tworzeniu takiej polityki w opisanych przez nas dziedzinach.

Wersja PDF Raport: Jak wspierać rozwój
Zamów raport

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt