Efektywność energetyczna w Polsce w perspektywie europejskiej – osiągnięcia i wyzwania

Podnoszenie efektywności energetycznej polegające na ograniczaniu energochłonności różnych procesów w gospodarce pośród wszystkich celów polityki energetyczno-klimatycznej UE, nie budzi zastrzeżeń, zgodnie z zasadą, że energia oszczędzona jest najtańszą i najczystszą energią.

Wersja PDF Prezentacja - Kędzierski - Efektywność energetyczna

Stan obecny i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce – Perspektywa przedsiębiorców

Deficyt systemu publicznego w związku z emeryturami to ponad 77 mld zł rocznie (czyli ok. 4,6% PKB) a bez dopłat do OFE – ok. 66 mld zł (ok. 4% PKB)

Wersja PDF Prezentacja - Rapkiewicz - Emerytury

Stakeholder participation in development of shale gas and nuclear energy projects

Experts’ practices and their perception of their role change depending on the field which is „paternal” to the organization of the interactions with the public (State, business, NGOs).

Wersja PDF Prezentacja - Lis - Shale gas

Przyszłość komunikacji miejskiej w świetle obecnych tendencji na Zachodzie

Popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych jest zazwyczaj impulsem na rzecz odrodzenia miejskiego stylu życia. „Generacja iPhone’a wypiera generację samochodu”

Wersja PDF Prezentacja IS - Beim - Transport

CCS – A Solution for whom?

The main problem today resides in low interest of particular Member States in this technology, in low public acceptance of CCS in the EU and in the low EUA price.

Wersja PDF Prezentacja IS - Lis - CCS

Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu TUW

Kluczowe jest zgromadzenie i przygotowanie przez założycieli wymaganych dokumentów aby sukcesem (wydaniem zezwolenia) zakończyło się postępowanie przed organem nadzoru.

Wersja PDF Prezentacja IS - Rapkiewicz - TUW

NSFR regulations – real challenge for banking sector in Poland?

The Net Stable Funding Ratio can be summarised as the requirement for a minimum amount of ‘stable funding’ over a one year time horizon based on liquidity risk factors assigned to assets, off‐balance sheet liquidity exposures and other contingent funding obligations.

Wersja PDF Prezentacja IS - Rapkiewicz - NSFR regulations

Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe

W poszukiwaniu efektywności w transporcie publicznym

Wersja PDF Prezentacja IS - Beim - Systemy tramwajowe

Energetyka wiatrowa a krajobraz i środowisko. Symbioza czy konflikt

Wybrane zagadnienia lokalizacji turbin wiatrowych w polskim prawie

Wersja PDF Prezentacja IS - Zajdler - Energetyka wiatrowa

Przyszłość polityki klimatycznej po 2020 roku

Polityczna poprawność w badaniu zjawisk przyrodniczych może prowadzić do błędów i uproszczeń.

Wersja PDF Prezentacja IS - Chmal - Polityka klimatyczna

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt