Bez Polonii nie będzie skutecznego lobbingu Polski w USA

Polska od lat umacnia swój wizerunek lojalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Wypełniając podjęte zobowiązania, zapomina jednak o odpowiednim zabezpieczeniu własnych interesów. Stała współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie jest usystematyzowana. Z jednej strony, przy parlamencie zorganizowany jest zespół Polska – Stany Zjednoczone,...

Ustawa 2.0. Nie-równoważenia rozwoju ciąg dalszy?

Niedobór sprawnych kadr to główna bariera rozwoju Polski poza-metropolitalnej. Ośrodki, bez dostępu do twórczej warstwy społecznej nie potrafią przyciągnąć i zatrzymać inwestorów, a także zabiegać o publiczne programy i środki wsparcia. Można takie kadry pozyskać. Nie tylko do pracy w innowacyjnym przemyśle, bo atrakcyjne dla niej są też stanowiska w instytucjach publicznych wyższego rzędu, a szczególnie na wyższych uczelniach. Wiedzą o tym Niemcy, którzy w małych miejscowościach kształcą więcej studentów, niż w metropoliach. W Polsce jest dokładnie na odwrót. Czy sytuację zmieni nowa Ustawa 2.0?

Tarnów w „klinie” czyli degradacji ciąg dalszy

Oto mamy projekt aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Plan składa się z dwóch tomów: pierwszy przedstawia zastane uwarunkowania, drugi – ustala kierunki polityki przestrzennej samorządu województwa. Na początku tomu I czytamy, iż „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa należy, obok Strategii Rozwoju Regionu i związanych z nią strategii sektorowych oraz programów operacyjnych, do kluczowych narzędzi zarządzania rozwojem. Jego funkcją jest programowanie terytorialnego wymiaru polityki rozwoju regionu samorządu województwa, czyli ustalanie jakie cele, jakie programy i w jaki sposób będą realizowane na jego poszczególnych terytoriach” (s. 9).

Komentarz do projektu ustawy reprywatyzacyjnej

Zaprezentowany przez wiceministra Patryka Jakiego projekt ustawy mającej na celu rozwiązanie problemu reprywatyzacji, daje nadzieję na zadośćuczynienie za wywłaszczenia komunistyczne. Cieszy fakt, że projekt jest poddany dyskusji publicznej. Polska jest jedynym krajem, który problemu tego nie rozwiązał, w efekcie czego powstał system, gdzie na grabieży dokonanej przez powojennych komunistów korzystają współcześnie w większości malwersanci. Prace sejmowej komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie ukazały m.in. patologię prawa, które nie umożliwia zwrotu prawowitym spadkobiercom ich własności lub odszkodowania.

Czy Polska wyjdzie z Unii Europejskiej?

Prezydent i przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej (RP) wielokrotnie deklarowali, że wspierają integrację, podobnie jak większość społeczeństwa. Niemniej polskie władze chciałyby innej Unii i odmiennych od obecnych procesów integracyjnych.  

Will Poland leave the European Union?

Both current president and government of Poland have stated many times that they support integration within the European Union, and such view is shared by the majority of Polish society.  

8 megatrendów, które kształtować będą gospodarkę odpadami w Europie

W potocznym rozumieniu, gospodarka odpadami to usługa, najczęściej publiczna, sprowadzająca się do zebrania śmieci z miejsca ich wytworzenia i dostarczeniu ich do miejsca ich przetworzenia lub recyklingu. W istocie jednak, gospodarka odpadami jest mechanizmem znacznie bardziej skomplikowanym, wypadkową procesów realnych i regulacyjnych, pomiędzy którymi istnieją jeszcze liczne sprzężenia zwrotne. Podlega zatem ona  jednocześnie wpływom ekonomicznym, społecznym i politycznym (regulacyjnym).

O strategii i taktyce w polityce europejskiej

Wybór Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej stał się okazją do demonstracji nieustępliwości ze strony Warszawy oraz, jak to określiła Premier Beata Szydło, „walki o zasady w UE”. Demonstracja dotyczyła przede wszystkim sprzeciwu wobec ingerowania przez wysokich urzędników UE w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego, a zwłaszcza popierania krajowej opozycji w rywalizacji z rządem.

Ustawa „warszawska” – ku „dobrej zmianie” w miejskich obszarach funkcjonalnych?

Niedawno pisałem o przypadku Opola, które sposobem „chałupniczym” poszerzyło granice gminy miejskiej. Sposobu nie pochwalam, kierunek zmian – owszem. Miasto powinno mieć wpływ na zagospodarowanie swoich przedmieść. Niezdrowa konkurencja ze strony gmin ościennych, wyprowadzanie funkcji miejskich na obszary podmiejskie znane jest pod złowrogą nazwą suburbanizacji. Brak narzędzi zarządzania przestrzenią w skali miejskich obszarów funkcjonalnych to bolączka polskiego ustroju planowania przestrzennego.

The European Union: a challenge for Central Europe

The European Union entered the 21st century with a common currency and strengthened by new members from Central Europe. It seemed that the integration has reached a new scale and pace. This was, however, only a temporary state. The high ambitions have not been accompanied by adequate institutional reforms, particularly fiscal, political and democratic ones.
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt